dimarts, 24 d’abril de 2012

dilluns, 23 d’abril de 2012

dilluns, 16 d’abril de 2012

La Biblioteca NOMÉS accepta llibres en molt bon estat i que 

s'adeqüin a la política de col·lecció de la biblioteca, tret 

d'aquells que es considerin d'especial interès pel seu valor 

patrimonial, la seva raresa, o per tractar sobre Esparreguera.

 Podeu veure la normativa de DONATIUS: