dijous, 17 de gener de 2013

Us informem que a partir d'avui queden modificats els preus públics. Aquests són els nous preus pels serveis de la biblioteca:

Préstec interbibliotecari = 1,50 €
Duplicat de carnet = 1 €
Impressió full blanc i negre = 0,10 €
Impressió full color = 0,40 €

Moltes gràcies!