dimarts, 7 de maig de 2013

A la Biblioteca Municipal L'Ateneu d' ja estan col·locades les portades de les 85 revistes de diferent temàtica.