dimecres, 9 d’octubre de 2013

Dia de la Biblioteca

Dijous 24 d'octubre a les 20h a la biblioteca 
lectura dramatitzada d'una selecció 
de la correspondència entre 
Jordi Rubió i Balaguer i Manuel Rubió i Lois.
Pròleg i epíleg: Assumpció Perajoan. 
Dóna veu a Jordi Rubió i Balaguer: Joan Bosch
Dóna veu a Manuel Rubió i Lois: Maica Duaigües.
CIA POEMES AL NAS DE LA LLUNA